Predavanja:

Ovom prilikom čast nam je da vam predstavimo profesore Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,
takođe i Visoke škole elektrotehnike i računarstva iz Beograda,  koji će imati prilike da vas informišu kako ćete najbolje ozvučiti vašu sobu, kao i na koji način ćete dobiti najbolju akustiku prostorije.

prof. Sonja Krstić

Subota 10.11. 12:00

Zašto Hi Fi?

Rođena je u Beogradu. Diplomirala je i magistrirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektronika. Doktorirala je na Univerzitetu u Novom Sadu disertaciju iz oblasti Muzičke akustike.

Zaposlena je u VIŠER kao profesor Elektrotehnike, Muzičkih instrumenata, Snimanja zvuka, Audio uređaja i sistema, Sistema za audio i video produkciju, Primenjene akustike i Snimanja i produkcije zvuka za medije. Aktivan član svetske i srpske AES sekcije. Autor nekoliko stručnih knjiga, zbirki zadataka i priručnika. Recenzent je za nekoliko stručnih knjiga i nekoliko udžbenika.

prof. Miomir Mijić

Subota 10.11. 16:00

Prostorija – nevidljiva karika u lancu slušanja

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sve iz uže oblasti tehničke akustike. Na osnovnim, master i doktorskim studijama ETF držao nastavu iz više predmeta, između ostalog: Audio sistemi, Akustički dizajn prostorija, Ozvučavanje. Jedan od osnivača Katedre za snimanje i dizajn zvuka na FDU gde drži predmet Onsovi audiotehnike. Kao gostujući predavač drži predavanja iz oblasti arhitektonske akustike na specijalitičkim studijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i na doktorskim studijama Departmana za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka u Novom sadu. Držao predavanja po pozivu iz oblasti građevinske akustike u organizaciji „Zbornice za arhitektoro in prostor Slovenije“, „Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu“, „Inženjerske komore Crne gore“, „Inženjerske komore Makedonije“, i „Društva arhitekata Srbije“.

Kao autor ili koautor do danas objavio ukupno 247 radova, od toga 25 u međunarodnim časopisima. Autor ili koautor 4 knjige i 9 poglavlja u knjigama, od čega 3 u inostranstvu. Učestvovao u 22 duža istraživačka projekta. Vodio veći broj komercijalnih projekata za naručioce iz inostranstva.

Recenzent za više međunarodnih časopisa i za projekte EUREKA i projekte Croatian Science Foundation.

U Evropskoj akustičkoj asocijaciji (European Acoustical Association – EAA) u dva mandata bio potpredsednik tehničkog komiteta za građevinsku akustiku. Član Acoustical Society of America, gde je u dva mandata bio član Noise Commitee.

 

prof. Dragan Novković

Nedelja 11.11. 11:00

Višekanalni sistemi reprodukcije zvuka

Ima li kraja inovacijama – Od 5.1 do 13.2

Profesor Visoke škole elektrotehnike i računarstva iz Beograda, u kojoj drži nastavu iz Osnova akustike, Studijske audiotehnike, Akustičkog dizajna prostorija i Muzičke produkcije. Više od 20 godine se aktivno bavi različitim primenjenim oblicima akustike i audio tehnike, od studijskog rada, preko ozvučavanja koncerata, do projektovanja studijskih prostora.

 

prof. Dragan Drinčić

Nedelja 11.11. 15:00

Uticaj ulazno-izlaznih karakteristika uređaja

u audio lancu i njihovih veza 

na kvalitet audio signala

Dragan Drinčić se bavi audiotehnikom i akustikom dugi niz godina. Na poslovima iz ovih oblasti radio je u Institutu „Kirilo Savić”, Institutu za opštu i fizičku hemiju, razvojnom centru “Rudi Čajavec” u Beogradu i Lola Računarima. Radio je kao predavač na VIŠER i Akademiji umetnosti u Beogradu više od 10 godina.

Uradio je nekoliko desetina projekata audio sistema, realizovao razvoj više tipova elektroakustičkih pretvarača, koautor je elektronske alarmne sirene za javno uzbunjivanje i više različitih uređaja za pojačanje i obradu audio signala. Uradio je više projekata akustike audio režija i studija i rukovodio njihovom realizacijom kao i više prokjekata zaštite od buke i vibracija. Takođe je radio na razvoju niza uređaja i pretvarača koji se koriste za merenja u sistemima automatske regulacije.

Objavio je preko četrdeset naučnih i stručnih radova, i kao koautor udžbenike Elektroakustika i Osnovi akustike i Zbirku zadataka iz akustike.

Član je međunarodnog (AES) i srpskog udruženja audio inženjera.

 

Za vreme trajanja sajma biće organizovana radionica:
MUZIKA ZA DECU BY CASIO
Ovom prilikom roditelji će biti u prilici da dovedu svoje mališane i omoguće im prvi put susret sa muzičkim instrumentima poput:

CASIO digitalnih klavira,

CASIO sintisajzera,

ION ALESIS električnih bubnjeva,

ARIA akustičnih i električnih gitara.

Sve vreme trajanja sajma mališane će zabavljati i animatori kao podrška muzičarima koji će sa decom ostvarivati prve doživljaje i kontakte sa muzičkim instrumentima.

Za to vreme, njihovi roditelji će imati vremena da u miru uživaju u audio, video i HiFi sesijama.